Test SON-R 2-8 składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Test jest przeznaczony dla dzieci w wieku 2-8. Został on wystandaryzowany na międzynarodowych grupach testowych. W każdej grupie wiekowej było przebadanych tym testem 100 dzieci. A grupa wiekowa zamykała się w kwartale danego roku, co oznacza, że w przedziale wiekowym jednego roku było przebadanych 400 dzieci. Ta liczba razy 6 – bo tyle lat życia obejmuje możliwość badania testem – to daje sporą liczbę dzieci.

Test jest używany do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo- lewopółkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Test został stworzony przez małżeństwo Holendrów w latach 70 ubiegłego wieku do badania dzieci dwujęzycznych. W tym czasie w Holandii było wielu emigrantów i autorzy chcieli sprawdzić, skąd wynikają trudności diagnozowanych dzieci, a kontakt językowy był utrudniony. Dlatego też jest to test niewerbalny. Od tego czasu został kilkakrotnie poprawiony.

Badanie testem trwa około 50 minut. Wyniki badania wprowadza się do odpowiedniego programu komputerowego i otrzymujemy wynik przetworzony, policzony i niezwykle czytelny.

Badanie testem SON-R pozwala bardzo precyzyjnie i konkretnie oznaczyć obszary wymagające terapii lub wzmocnienia. Pozwala też ocenić postępy terapii w bardzo przejrzysty sposób.

Badanie testem nie jest tanim, ale gdy uświadomimy sobie jego zalety, cena badania okazuje się adekwatna do korzyści, jakich możemy się po nim spodziewać.