O MNIE

Zawodowo jestem polonistą i logopedą. Przez wiele lat zajmowałam się pracą edytorską i dziennikarską: redakcją i korektą tekstów, głównie książek.

W tym czasie ukończyłam cztery dodatkowe fakultety. A raczej ciągle kształcę się równocześnie na czterech kierunkach. Noszą one imiona moich dzieci… Każde z nich to dla mnie ogromna radość, ale i nowe wyzwania… Ciągle się uczę, ciągle mam przed sobą nowe egzaminy, projekty i wyzwania.

Te słowa należy oczywiście traktować z przymrużeniem oka. Ale właśnie moje życiowe doświadczenia skierowało mnie w stronę pracy logopedycznej. Fascynację pracą z tekstem zastąpiła radość spotkania z drugim człowiekiem.

Narzędzie do pracy dały mi studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (jeszcze pięcioletnie), podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz szkolenia głównie o tematyce logopedycznej. 

Szkolenia i kursy kształtowały moje podejśćie do terapii. Jako terapeuci uczymy się ciągle i nieustannie skutecznych metod terapii.

Dla mnie na dziś przekonuąca jest praca logopedy, która usprawnia funkjce prymarne, pracę mięśni i na tej bazie pracuje nad prawidłową artykulacją. 

 

 

Szkolenia:

 • „Sygmatyzm właściwy – efektywne postępowanie logopedyczne” – prowadzone przez dr I. Michalak-Widerę
 • „Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii – rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek t, d, substytucja wybranych samogłosek ustnych” – prowadzone przez dr I. Michalak-Widerę
 • „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej” – prowadzone przez prof. D. Plutę-Wojciechowską
 • „FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową” - prowadzone przez prof. D. Plutę-Wojciechowską
 • „Terapia interakcyjna rodzic - dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 - Palin PCI” - prowadzone przez prof. K. Węsierską
 • Szkolenie z zakresu logorytmiki dające uprawnienia do prowadzenia zajęć
 • Szkolenia z zakresu terapii ręki dające uprawnienia do prowadzenia terapii
 • „Wykorzystanie testu SON-R 2-8 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka” - prowadzone przez R. Lutowsławską
 • „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w szkole” - prowadzone przez M. Cabałę
 • „Uczeń z niedokształceniem mowy o typie afazji - perspektywa psychologiczna” - prowadzone przez dr K. Tomsię
 • „Praca z dzieckiem z afazją” - prowadzone przez M. Rucką
 • „Ankyloglosja - krótkie wędzidełko języka” - prowadzone przez A. Rosińską
 • „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w apekcie logopedyczny” - webinar prowadzony przez dr nauk o zdr. Mirę Rządzką
 • „Metoda strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania - KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu - prowadzone przez dr J. Guzik-Iwińską
 • "Trening bazowych funkcji słuchowych - program Dobrze słyszę" - szkolenie nadające wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania bazowych funkcji słuchowych
 •  szkolenie przygotowujące do przeprowadzania Testu Rozwoju Językowego
 • "Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole. problemy diagnozy i terapii logopedycznej" - prof. Jolanta Panasiuk
 • "Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego - podejśćie autorskie" - p. Ewelina Mendala-Kwoczek
 • "Miogopedia - terapia miofunkcjonalna w praktyce" - p. Aleksandra Rosińska
 • Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej - p.Sabina Szober
 • Artykulacja - ocena mowy dzieci (3-6 lat i starsze) - p. Sabina Szober
 • logopedyczne warsztaty praktyczne - usprawnianie artykulacji w pryzmacie szeroko rozumianych zaburzeń motorycznych mowy oraz profilaktyki prawidłowego rozowju mowy - prowadzone przez p. Sabinę Szober
 • konferencja ortoodontyczno-logopedyczna - "Ortodontyczne leczenie wczesne we wspólpracy z logopedą" 

 

W maju tego roku uzyskałam Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów