Terapię ręki należy podjąć w momencie, gdy dziecko ma wyraźne problemy z motoryką małą, przejawia trudności w codziennych czynnościach samoobsługowych (picie z kubka, ubieranie się), w zabawach manipulacyjnych, gdy pisze bardzo niewyraźnie albo bardzo wolno, przejawia różne problemy grafomotoryczne. A mnie jako logopedę zafascynowała dlatego, że może być metodą wspomagającą w terapii opóźnienia rozwoju mowy.