Podejmuję terapię wielu problemów dotyczących mowy i wymowy. Ich nazwy różnią się, brzmią naukowo, ale chodzi w tym wszystkim o to, by postawić dobrą diagnozę i poprowadzić skuteczną terapię. Zapraszam zatem do kontaktu, jeżeli tylko cokolwiek w rozwoju mowy dziecka wydaje się być niepokojące.

 • Terapia seplenienia międzyzębowego i bocznego
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy lub niezakończonego rozwoju mowy
 • Terapia mowy bezdźwięcznej
 • Brak lub deformacje głosek, które istnieją w systemie fonetycznym języka polskiego
 • Profilaktyka i terapia dysleksji
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Terapia różnych rodzajów niepłynności mowy
 • Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z upośledzeniem umysłowym, dzieci dotkniętych alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, Zespołem Aspergera, FAS
 • Terapia tzw. niedojrzałego sposobu połykania (często zalecana przed założeniem aparatu ortodontycznego)
 • Zajęcia stymulujące naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Terapia mowy osób dorosłych w chorobach neurodegeneracyjnych
 • Zajęcia z zakresu emisji głosu, dykcji, ćwiczenia wyraźnego mówienia, treningi artykulacji.