Podejmuję terapię wielu problemów dotyczących mowy i wymowy. Ich nazwy różnią się, brzmią naukowo, ale chodzi w tym wszystkim o to, by postawić dobrą diagnozę i poprowadzić skuteczną terapię. Zapraszam zatem do kontaktu, jeżeli tylko cokolwiek w rozwoju mowy dziecka wydaje się być niepokojące.

  • Terapia wad wymowy 
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy lub niezakończonego rozwoju mowy
  • Profilaktyka i terapia dysleksji
  • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
  • Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z upośledzeniem umysłowym, dzieci dotkniętych alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, Zespołem Aspergera, FAS
  • Terapia tzw. niedojrzałego sposobu połykania (często zalecana przed założeniem aparatu ortodontycznego)
  • Zajęcia stymulujące naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
  • Praca metodą strukturalną nauki czytania i pisania
  • Terapia mowy osób dorosłych w chorobach neurodegeneracyjnych
  • Zajęcia z zakresu emisji głosu, dykcji, ćwiczenia wyraźnego mówienia, treningi artykulacji.