Prowadzę zajęcia logorytmiczne dla dzieci. Logorytmika to zabawa słowem przy muzyce. Jest atrakcyjna dla dzieci i skutecznie uzupełnia terapię logopedyczną. Zajęcia logorytmiczne są metodą wspomagania rozwoju mowy u dzieci poprzez usprawnienie ruchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki. Zajęcia rozpoczynają się oraz kończą stałym elementem powitania i pożegnania, a całość zajęć wypełniona jest zabawą wypełnioną słowem, ruchem i muzyką.